BEHANDLING

Läs om våra olika behandlingsmetoder samt deras anvädningsområde och mekanismer

INDIVIDANPASSAD

NAPRAPATBEHANDLING

Naprapatbehandling är en effektiv metod för att hantera och lindra muskel- och ledbesvär. För dig som bor i Falun och Borlänge erbjuder vi professionell naprapatbehandling för både akuta och kroniska tillstånd. En naprapatbehandling hos vår klinik i Falun kan innebära en kombination av tekniker som massage, manipulation och stretching för att återställa normal funktion och minska smärta. Vi är även utbildade inom dry-needling, elterapi samt stötvågsbehandling.


Många patienter från både Falun och Borlänge söker hjälp för problem som ryggsmärtor, nackstelhet och idrottsskador. Genom att få en skräddarsydd naprapatbehandling kan vi snabbt hjälpa de att återfå sin rörlighet och förbättra sin livskvalitet. En grundlig undersökning görs alltid innan behandlingen påbörjas, för att säkerställa att varje patient får den mest effektiva vården baserad på deras specifika behov.

Naprapat behandlar blond kvinna som ligger på mage i bröstryggen

Olika behandlingar för olika typer av besvär

För dig i Faun och Borlänge har vi två erfarna naprapater som är dedikerade till att hjälpa sina patienter att återhämta sig från skador och smärta. Dessa specialister arbetar inte bara med att lindra symtom, utan också med att identifiera och behandla de underliggande orsakerna till besvären. Regelbundna naprapatbehandlingar kan bidra till att förebygga framtida problem och främja långvarig hälsa.


Oavsett om du bor i Falun eller Borlänge, är naprapatbehandling en värdefull resurs för att hantera muskel- och ledproblem. Genom att söka professionell hjälp kan du vara säker på att få den vård du behöver för att återfå din rörlighet och leva ett smärtfritt liv.

LEDBEHANDLING


Ledbehandling, även känd som ledterapi eller ledmanipulation, är en form av manuell medicin som syftar till att behandla smärta och funktionsbegränsningar i leder genom olika tekniker. Det finns flera olika typer av ledbehandlingar, inklusive manipulation, mobilisering, och stretchning, som används beroende på patientens behov och diagnos.

Naprapat behandlar ländryggen i sidoläge, patienten har blåa shorts på sida och terapeuten vit t-shirt.
 1. Manipulation: Detta innebär att en snabb och kontrollerad rörelse appliceras på en led för att återställa normal rörlighet. Det kan användas för att behandla leder som är begränsade i sin rörelseomfång på grund av olika faktorer såsom muskelspänningar, bindvävsförändringar eller förslitningsskador. Manipulation används oftast vid rygg- och nackbesvär, men kan också appliceras på andra leder såsom höfter och knän.

 2. Mobilisering: Detta innebär att mjukare, mer kontrollerade rörelser appliceras på en led för att gradvis öka dess rörlighet. Mobilisering är särskilt användbart när manipulation kan vara för kraftfull eller inte är lämplig, såsom vid vissa typer av skador eller hos patienter med ökad känslighet.

 3. Stretchning: Detta innebär att en led eller muskel dras ut eller förlängs för att öka dess rörlighet och minska spänningar. Stretchning används ofta i kombination med manipulation och mobilisering för att förbättra effekten av behandlingen och förebygga återfall.


Ledbehandling kan vara till hjälp för en rad olika tillstånd och symtom, inklusive:

 • Rygg- och nacksmärta: Manipulation och mobilisering kan hjälpa till att lindra smärta och öka rörligheten i rygg- och nackleder som kan vara begränsade på grund av muskelspänningar eller förslitningsskador.

 • Ledsmärta och stelhet: Ledbehandling kan bidra till att minska smärta och förbättra rörligheten i leder som påverkas av tillstånd såsom artros eller reumatoid artrit.

 • Idrottsskador: Ledbehandling kan användas som en del av rehabiliteringsprogram för att återställa normal rörlighet och funktion efter idrottsskador såsom muskelsträckningar, ligamentskador eller ledinstabilitet.


Sammanfattningsvis kan ledbehandling vara en effektiv och mångsidig behandlingsmetod för att hantera olika typer av ledbesvär och relaterade symtom. Genom att använda olika tekniker såsom manipulation, mobilisering och stretchning kan en kvalificerad terapeut skräddarsy behandlingen för att passa varje individuellt behov och bidra till förbättrad rörlighet, funktion och livskvalitet.

Man som ligge rpå mage får massage av terapeut, mannen ligger på mage och terapeuten har gröna arbetskläder

MJUKDELSBEHANDLING


Mjukdelsbehandling är en terapeutisk metod som fokuserar på att behandla mjuka vävnader i kroppen, såsom muskler, ligament, senor och fascia.


Genom olika tekniker och metoder syftar mjukdelsbehandling till att lindra smärta, förbättra rörlighet och främja läkningsprocessen i dessa vävnader..

En av de vanligaste formerna av mjukdelsbehandling är massage, där terapeuten använder olika grepp och tryck för att lösa upp spänningar och öka blodcirkulationen i de behandlade områdena. Genom att öka blodflödet kan massage hjälpa till att lindra skadade eller överbelastade vävnader.


Utöver massage kan andra tekniker såsom triggerpunktsbehandling, stretching och vävnadsmanipulation användas för att målinriktat behandla specifika områden av spänning eller smärta i muskler och mjukvävnader.


Mjukdelsbehandling kan vara särskilt effektiv för att hantera muskel- och ryggbesvär av olika slag. Genom att lösa upp spänningar och öka rörligheten i muskler och ligament kan mjukdelsbehandling hjälpa till att lindra smärta och förbättra funktionen hos personer med tillstånd såsom:

 • Muskelsträckningar och överansträngningar: Genom att arbeta direkt på de drabbade musklerna kan mjukdelsbehandling hjälpa till att minska smärta och hjälpa skador som muskelsträckningar eller överansträngningar.

 • Ryggsmärta och nacksmärta: Mjukdelsbehandling kan användas för att lösa upp spänningar och öka rörligheten i muskler och ligament som kan vara orsaken till rygg- och nacksmärta. Det kan bidra till att förbättra funktion, minska irritation på nervrötter och förhindra återfall av smärtan.

 • Triggerpunktsmärta: Triggerpunkter är små, ömma punkter i musklerna som kan orsaka lokaliserad smärta eller refererad smärta till andra delar av kroppen. Genom triggerpunktsbehandling kan mjukdelsbehandling hjälpa till att lindra smärta och öka rörligheten i musklerna.


Sammanfattningsvis är mjukdelsbehandling en effektiv och mångsidig metod för att behandla muskel- och ryggbesvär genom att målinriktat arbeta på de mjuka vävnaderna i kroppen. Genom att minska spänningar, öka rörligheten och främja läkningsprocessen kan mjukdelsbehandling bidra till att förbättra smärta, funktion och livskvalitet för personer med olika typer av besvär.

DRY NEEDLING


Dry needling är en behandlingsmetod som används för att lindra smärta och förbättra muskelfunktionen genom att använda tunna nålar för att stimulera triggerpunkter och muskelspänningar. Metoden involverar att en terapeut placerar en tunn nål direkt i en triggerpunkt eller spänd muskel för att främja muskelavslappning och smärtlindring.

Kvinna ligger på mage och får dry needling behandling, terapeuten har även handsskar på sig under behandlingen.

Mekanismen bakom dry needling innebär att när nålen tränger in i en triggerpunkt eller spänd muskel, stimuleras nervändar som svarar med att minska spänningen i muskeln och frisätta kemikalier som minskar smärta och främjar läkning. Genom att rikta in sig på dessa specifika områden kan dry needling vara effektivt för att behandla smärta och funktionsnedsättningar i muskler och mjukvävnader.


Behandlingsområdet för dry needling omfattar vanligtvis muskler som är spända, ömma eller har triggerpunkter. Det kan användas för att behandla olika typer av smärttillstånd, inklusive muskelspänningar, kronisk smärta, idrottsskador och andra muskuloskeletala besvär.


Skillnaden mellan dry needling och klassisk akupunktur ligger främst i deras teoretiska bakgrund och tillvägagångssätt.


 • Dry needling: Fokuserar på att behandla specifika muskelspänningar och triggerpunkter för att lindra smärta och förbättra muskelfunktionen. Det är baserat på den moderna anatomiska och neurofysiologiska förståelsen av smärtmekanismer och muskelspänning.

 • Klassisk akupunktur: Bygger på traditionell kinesisk medicin och teorin om att obalanser i kroppens energiflöde (qi) kan leda till smärta och sjukdom. Akupunkturpunkter väljs enligt energimönster längs kroppens "meridianer", och nålarna placeras för att återställa balansen i kroppens energiflöde.


Sammanfattningsvis är dry needling en specifik behandlingsmetod som fokuserar på att behandla muskelspänningar och triggerpunkter för smärtlindring och förbättrad muskelfunktion. Dess mekanism innebär att stimulera nervändar för att minska spänningen i musklerna och främja läkning. Skillnaden mellan dry needling och klassisk akupunktur ligger i deras teoretiska grund och tillvägagångssätt för behandling.

Tereapeut aplicerar plattor med elterapi på patient som ligger på mage.

ELTERAPI


Elterapi är en behandlingsmetod som använder elektrisk ström för att lindra smärta, minska inflammation och främja läkning i muskler och leder. Det finns olika typer av elterapi, inklusive transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), interferensbehandling, och elektromyostimulering (EMS), som alla har olika användningsområden och effekter..

Mekanismen bakom elterapi involverar att elektrisk ström appliceras på det drabbade området genom elektroder som placeras på huden. Den elektriska strömmen kan stimulera nervsystemet och musklerna på olika sätt, beroende på typen av elterapi som används.

 • TENS: Transkutan elektrisk nervstimulering innebär att lågfrekventa elektriska impulser används för att blockera smärtsignalerna till hjärnan och frigöra endorfiner, kroppens naturliga smärtlindringsämnen. TENS används vanligtvis för att lindra akut och kronisk smärta i muskler och leder.

 • Interferensbehandling: Interferensbehandling innebär att två separata elektriska strömmar korsas över det drabbade området, vilket skapar en interferens eller korsning av strömmarna. Detta kan ge en djupare penetration av behandlingen och används vanligtvis för att behandla djupare vävnader och mer omfattande smärta.

 • Elektromyostimulering (EMS): Elektromyostimulering innebär att elektrisk ström används för att stimulera musklerna direkt, vilket kan hjälpa till att förbättra muskelstyrka, öka blodcirkulationen och främja muskelåterhämtning. Det används ofta för att rehabilitera muskler efter skador eller för att förbättra muskelfunktionen hos personer med muskelsvaghet.


Elterapi kan också kombineras med nålbehandling, känd som elektrisk akupunktur eller elektroakupunktur. Det innebär att elektrisk ström appliceras genom nålar som placeras i specifika akupunkturpunkter för att stimulera nervsystemet och främja smärtlindring och läkning.


Användningsområdet för elterapi är brett och omfattar behandling av olika typer av muskel- och ledbesvär, inklusive ryggsmärta, nacksmärta, artros, muskelspänningar och idrottsskador. Genom att använda olika typer av elterapi kan terapeuter skräddarsy behandlingen för att passa varje individs specifika behov och bidra till förbättrad smärtlindring, funktion och livskvalitet.

Man som ligge rpå mage får massage av terapeut, mannen ligger på mage och terapeuten har gröna arbetskläder

STÖTVÅGSBEHANDLING


Stötvågsbehandling, även känd som Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT), är en modern och effektiv metod för att behandla olika muskel- och ledbesvär.


Denna icke-invasiva teknik använder högenergi ljudvågor för att stimulera läkning i skadade vävnader. Stötvågsbehandling har blivit populär inom både idrottsmedicin och rehabilitering för dess förmåga att påskynda återhämtning och minska smärta..

Stötvågsbehandling fungerar genom att riktade ljudvågor levereras till det skadade området. Dessa vågor genererar mekanisk stress som främjar flera biologiska processer:


 1. Ökad Blodcirkulation: Stötvågor ökar blodflödet till det skadade området, vilket främjar leveransen av näringsämnen och avlägsnandet av metaboliskt avfall.

 2. Cellstimulering: Behandlingen stimulerar cellernas aktivitet, inklusive fibroblaster och osteoblaster, vilket påskyndar vävnadsreparation och regenerering.

 3. Smärtlindring: Stötvågor kan modulera nervsystemets svar, minska smärtmedlande substanser och påverka smärtreceptorer, vilket resulterar i smärtlindring.

 4. Nedbrytning av Kalkavlagringar: Behandlingen kan bryta ner kalkavlagringar i senor, vilket ofta är en bidragande orsak till kronisk smärta.


Stötvågsbehandling används för att behandla en rad olika muskel- och ledbesvär, inklusive:


 1. Plantar Fasciit: En smärtsam inflammation i bindvävsbandet under foten. Stötvågsbehandling kan minska smärtan och påskynda läkning.

 2. Tennis- och Golfarmbåge (Lateral och Medial Epikondylit): Kronisk smärta och inflammation i armbågen som kan behandlas effektivt med stötvågor.

 3. Achilles Tendinopati: Inflammation i achillessenan som kan lindras genom ökad blodcirkulation och vävnadsreparation.

 4. Kalkaxel (Kalkavlagringar i Rotator Cuffen): Stötvågor kan bryta ner kalkavlagringar och minska smärta i axeln.

 5. Hopparknä (Patellarsenetendinopati): Smärta och inflammation i knäskålsenan som kan behandlas genom stimulering av läkningsprocessen.


Trots dess fördelar finns det vissa kontraindikationer för stötvågsbehandling. Det bör undvikas hos patienter med blodproppar, infektioner i behandlingsområdet, graviditet, och hos personer med pacemakers eller andra aktiva implantat.


När stötvågsbehandling kombineras med individanpassade rehabiliteringsprogram och naprapati kan det ge en holistisk och effektiv behandlingsstrategi. Naprapaten kan använda manuella tekniker för att korrigera biomekaniska obalanser och förbättra rörligheten, medan stötvågsbehandling främjar biologisk läkning. Tillsammans kan dessa metoder minska smärta, förbättra funktion och påskynda återhämtningen för patienter med olika typer av muskel- och ledbesvär.

Denna kombinationsbehandling anpassas efter varje patients specifika behov, vilket ger en mer komplett och effektiv vård som kan leda till snabbare och hållbara resultat.

unsplash